KW00 Children’s smartwatch

PLACE BULK ORDER

 

• 功能:通话,定位,电话簿,微聊,拍照,计步,历史轨迹查询,闹钟

• 自动语音回复,秒表,关爱时段(定时播报位置)

• 禁止关机(禁示孩子随便关掉手表)

• 拒绝陌生人电话

 

 

配色:粉色,蓝色


 

显示器

1.44 IPS 128×128

芯片

MT6261

支持频段

GSM/850 900 1800 1900
GPRS

定位方式

LBS

电话卡类型

NANO-Sim

摄像头

8万像素

内存

32M/32M

电池

300mAh/3-5D